top of page

Ceník

Lesní klub Kamínek stejně jako všechny ostatní lesní kluby fungují jako
nezisková organizace ve formě spolku a zatím není zapsána v rejstříku
mateřských škol MŠMT. Drtivá většina příspěvků hradí platy pedagogů,
dále pak materiál a provozní náklady.

1dite.png

Měsíční příspěvek na provoz (klubovné) dle typu docházky pro školní rok 2022/2023

Celotýdenní docházka

5.300,- / měsíc

Docházka 3 dny
v týdnu

4.200,- / měsíc

Docházka 2 dny
v týdnu

3.100,- / měsíc

  • Lesní klub není zřizován státem, jsme zcela závislí na financích rodičů a dárců

  • Příspěvek na provoz pokrývá zejména plat průvodců a provozní náklady klubu

  • Individuální péče o Vaše děti- maximálně 15 dětí na 2 průvodce v krásném prostředí

  • Ceny nezahrnují stravné. Obědy a svačiny chystají dětem rodiče. Průvodci dětem během dne dolévají lahvičky a dohlíží na pitný režim. V případě zájmu je možné obědy dovážet z nedaleké jídelny.

Platby klubovného se platí vždy na měsíc dopředu, nejpozději do 15. dne v měsíci.

(např. na březen je nutné zaplatit do 15. února)

Rodič zaplatí zřizovateli za docházku dítěte do LK Kamínek nejpozději do 15. dne předchozího měsíce (např. docházku za říjen je třeba uhradit do 15. září) Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet 11825948/5500, nedohodnou-li se rodiče se zřizovatelem LK Kamínek jinak. Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍCE + ROK, za které je příspěvek hrazen (příklad platby: Jan Novák 10/2022). Jako variabilní symbol slouží datum narození dítěte. Půldenní docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.

Cena nezahrnuje stravné, vstupy na kulturní akce a docházku o školních prázdninách

Měsíční příspěvek na provoz (klubovné) pro sourozence

2deti.png

Celotýdenní docházka

4.800,- / měsíc

Docházka 3 dny
v týdnu

3.900,- / měsíc

Docházka 2 dny
v týdnu

2.900,- / měsíc

​​Kamínek není plátcem DPH.      Klubovné nelze odečítat z daní.

bottom of page