top of page

Denní rytmus

7:00 / 8:00
příchod dětí, samostatné aktivity dle výběru dětí

8:00 / 11:30
ranní kruh, odchod do terénu, svačina,
pobyt v přírodě, vzdělávací činnost

11:30 / 12:30
návrat, osobní hygiena, oběd

12:30 / 14:30
odpočinek, relaxace, vyprávění, čtení pohádek,
předškolní příprava pro předškoláky

14:30 / 16:00
svačina, odpolední zájmová činnost

15:00 / 16:00
vyzvedávání dětí

bottom of page