top of page

Lesní Klub Kamínek

nozicky.png

Lesní klub Kamínek je projektem spolku Lesní klub Kamínek, z.s., který byl založen v roce 2022 za účelem vytvoření podnětného prostředí pro plnohodnotné předškolní vzdělávání v přírodě.

Kapacita klubu je 18 dětí na den (2 až 3 lektoři)

 
Klub je v provozu celodenně, od pondělí do pátku, od 7:00 do 16:00 hod.

Při své činnosti vycházíme z alternativních pedagogických směrů jako je waldorfská pedagogika, montessori pedagogika, respektující a nenásilná komunikace, unschooling či zážitkové učení. Pedagogická koncepce je zakotvena ve Školním vzdělávacím programu, který vychází z přirozeného rytmu roku v přírodě i v tradicích a připravuje děti na vstup do základní školy.

Řídíme se mottem za každého počasí, snažíme se o to, aby dnešní děti prožívaly dětství v přírodě, mohly z ní čerpat rozmanité podněty, spolupráci, kreativitu, rozvíjely fantazii, viděly proměnu ročních období a užívaly si přírodu v jakékoliv její podobě.Pomocí "Svobodné hry" uplatňujeme přírodní prvky a inspirujeme se koncepty "Učíme se venku".
 
Naše koncepce vychází ze vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání do MŠMT, který připravuje děti na vstup do základní školy.

Pravidla LK Kamínek

Stanovy spolku

bottom of page