top of page

Zázemí školky

50c7c0ab-71e9-4cd0-9593-baf690c085c8.JPG
PHOTO-2023-02-08-23-00-25.jpg

Pravidla pobytu v LKK

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování.
V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

Při pobytu v zázemí Lesního klubu mimo provoz školky (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.
Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:
 
1.V lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin.
2. S klacky neběháme a bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného v lese.
3. Při svačině v lese sedíme.
4. Nelezeme na hromady dříví.
5. V zázemí se přezouváme a neběháme v něm.
6. Na zahradě se můžeme pohybovat volně.
7. Při příchodu a odchodu ze zahrádkářské kolonie za sebou zavíráme branku.
8. Na strom lezeme pouze v případě, že s tím seznámíme dospělého, který nám při obtížích může pomoci.
9. Ke stromům a rostlinám se chováme s úctou. Neničíme nic záměrně a nelámeme větve stromů.
10. Všechny věci mají své místo, po použití je na ně uklízíme. Nenecháváme na zahradě ležet hračky ani nářadí.
11. S nářadím dětí pracují vždy pod dohledem dospělého.
12. Do kuchyňky v zázemí mohou vstupovat děti pouze v doprovodu dospělého.
13. Nenecháváme v lese odpadky.
 
Děkujeme za dodržování pravidel!

bottom of page